برگ درختان سبز درنظر هوشيار                           هر ورقش دفتري است معرفت كردگار

15 اسفند روز درختکاری؛ مناسبتی که به یادمان می آورد، هر یک از ما در داشتن زمینی سبزتر سهمی داریم.ما باور داریم که هر نهال تازه در هر گوشه ای از این کره خاکی می تواند امیدی برای دنیایی زیباتر باشد.

روز درختکاری مبارک