بنابر گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری جاهددر تاریخ 1402/06/26 مصادف با اول ربیع الاول پروژه احداث ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی پس از عقد قرارداد با آن وزارتخانه و در ادامه پروژه احداث ساختمان های شماره 1 و 3  توسط شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی ،عشایری جاهد با اجرای عملیات گودبرداری آغاز گردید.