بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‌

اللَّهُمَّ لا تؤاخِذْنِي فِيْهِ بِالعَثَراتِ، وَأَقِلْنِي فِيْهِ مِنَ الخَطايا وَالهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنِي فِيْهِ غَرَضا لِلْبَلايا وَالآفاتِ، بِعِزَّتِكَ يا عِزَّ المُسْلِمِينَ.


«خدایا مؤاخذه نکن مرا در‌ ایـن روز به لغزش‌ها، و درگذر از من در آن از خطاها و بیهودگی‌ها، و قرار مده مرا در آن نشانه تیر بلاها و آفات‌، ای عزت دهنده مسلمانان.»