کوفه امشب التهاب محشر است               کوفه امشب کربلایی دیگر است

جبرئیل آوای غم سر داده است                 در فلک شوری دگر افتاده است

تیر غصه بر دل زارم نشست                     تیغ دشمن فرق مولایم شکست

قلب مجنون سوی صحرا می رود              حیدر امشب سوی زهرا می رود

شهادت مظلومانه اولین شهید محراب مولی الموحدین علی (ع) بزرگ مرد تاریخ بشریت را بر عموم مسلمین جهان تسلیت باد.