عید است و دلم خانه ویرانه، بیا                  این خانه تکاندیم ز بیگانه، بیا
یک ماه تمام میهمانت بودیم                     یک روزه به مهمانی این خانه بیا

عید سعید فطر ، عید اخلاص و بندگی بر همه مسلمانان جهان مبارک باد؛ خدایا، خروج از این ماه مُبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده. آمین