به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بر این اساس اولین محموله از مجموع این قرارداد 30 هزار تنی به میزان حدود 2000 تن تا حدود یک ماه دیگر در بازار ایران توزیع می شود.

این قرارداد اواخر سال گذشته به تلاش و همت مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جاهد در سفر به برزیل باهدف تامین نیازهای پروتئینی کشور امضا شد.

مهندس احمدی با اشاره به این قرارداد تاکید کرد قرار است مجموع این 30 هزار تن ظرف مدت یکسال در بازار ایران توزیع شود.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جاهد افزود:" هدف ما تامین کمبود کالاهای اساسی به ویژه مواد پروتئینی در بازار و همچنین کمک به کنترل و تنظیم قیمت ها در بازار است."

وی همچنین با اشاره به طرح های دردست اقدام شرکت سرمایه گذاری جاهد ادامه داد:" در راستای تلاش برای خدمت گذاری بیشتر، به زودی شاهد عرضه مستقیم و بدون واسطه کالاهای اساسی از طریق مجموعه شرکت سرمایه گذاری جاهد خواهیم بود."