به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، باتوجه به آخرین نقشه های ابلاغی، گزارش تغییرات جزیی و کلی در پروژه به شرح زیر است:

  • اجرای 19 شمع دایره ای در ضلع شرقی، غربی و شمالی با هدف پایدارسازی گود، حفر چاه، آرماتوربندی و بتن ریزی

  • خاکبرداری قسمتی از فوندانسیون ضلع جنوبی پروژه
  • شروع تحکیم دیوارهای شرقی و غربی در ضلع جنوبی پروژه


  • انتقال 3 عدد دیزل ژنراتور از کنار پست برق به بالکن طبقه اول ساختمان شماره 1

  • تکمیل و ابلاغ نقشه های سازه توسط مشاور به پیمانکار
  • بازدید از کارگاه ساخت اسکلت توسط دکتر محمدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، مهندس پازوکی مدیر کل رفاه و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی و هیئت همراه و همچنین مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جاهد باحضور پیمانکار پروژه

  • شروع حفر شمع های مستطیلی در ضلع شرقی، غربی و شمالی پروژه
  • استقرار کمپرسور و دریل واگن در کارگاه
  • جابجایی کابل های برق در ضلع شرقی جهت اجرای شمع ها

باتوجه به تهیه و تنظیم نقشه های فاز 2 نازک کاری پروژه ، برگزاری فراخوان انتخاب پیمانکار نازک کاری دردستور کار قرار گرفت که متعاقبا این فراخوان درسایت رسمی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد منتشر خواهد شد.