به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، پیرو قرارداد شرکت سرمایه گذاری جاهد با شرکت استراند روسیه برای خرید 60 هزار تن ذرت دامی ، 3 کشتی فله بر با مجموع بار 17 هزار تن در بندرامیرآباد پهلو گرفت و این محموله پس از تاییدیه سازمان دامپزشکی کشور ترخیص و جهت عرضه در سراسر کشور توزیع شد.

مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جاهد با اشاره به این محموله گفت تلاش ما به منظور کنترل و تنظیم بازار کالاهای اساسی است.

وی افزود باتوجه به کاهش قیمت ذرت دامی در بازار، سعی ما بر این است تا طرف روسی را متقاعد کرده تا 43 هزار تن باقی مانده از این قرارداد را با قیمت تعدیل شده به ما عرضه کند.