به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، باتوجه به آخرین نقشه های ابلاغی، گزارش تغییرات جزیی و کلی در پروژه به شرح زیر است:

 • حفاری چاه های شمع های مستطیلی در ضلع شمالی گود

 • گودبرداری در ضلع جنوبی

 • پایدار سازی دیوار ضلع جنوب غربی
 • خاکبرداری محل تاورکرین در ضلع شمالی

 • حفاری چاههای شمع های مستطیلی در ضلع شمالی، غربی و شرقی
 • پایدار سازی ضلع جنوب غربی و جنوب شرقی

 • اجرای مِش و شات کریت در ضلع جنوب شرقی

 • اجرای مِش و شات کریت دیواره محل اجرای تاورکرین

 • حفاری دیواره ضلع جنوب غربی با دریل واگن جهت انکراژ

 • آرماتوربندی شمع های دایره ای

 • برگزاری جلسه ای با حضور بهره بردار (وزارت جهاد کشاورزی)، پیمانکار، مشاور و مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جاهد در دفتر آقای محمدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی ؛ تاکید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی بر تسریع روند اجرای پروژه