به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، باتوجه به آخرین نقشه های ابلاغی، گزارش تغییرات جزیی و کلی در پروژه به شرح زیر است:

گودبرداری  محل اجرای تاور کرین

گودبرداری ضلع جنوبی 

پایدار سازی دیواره گود ضلع جنوبی

برگزاری دوازدهمین جلسه هماهنگی عملیات اجرایی با حضور نمایندگان پیمانکار، مشاور و کارفرما در محل پروژه و پیگیری مصوبات جلسات قبلی، پایش برنامه زمان بندی، بررسی موارد و مشکلات اجرایی در روز دوشنبه 1402/02/17 

خاکبرداری محل تاورکرین در ضلع شمالی

پایدار سازی گود ضلع جنوب غربی و جنوب شرقی


اجرای مِش و شات کریت در ضلع جنوب شرقی


اجرای مِش و شات کریت دیواره محل اجرای تاورکرین

حفاری دیواره ضلع جنوب غربی با دریل واگن جهت انکراژ