بنابر گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری روز دوشنبه مورخ 1402/7/24 زمین شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی با حضور مدیر کل رفاه و پشتیبانی ، معاون مدیر کل رفاه و پشتیبانی ، رئیس اداره ساختمان و کارشناس اداره ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و همچنین مدیرعامل و کارشناسان واحد عمران شرکت سرمایه گذاری جاهد و مدیرعامل و کارشناسان شرکت مهندسین فجر توسعه مورد بازدید قرار گرفت و پس از بازدید جلسه ای در سالن توسعه وزارت جهاد کشاورزی با موضوع بررسی احداث ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی برگزار گردید . در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس احمدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری جاهد شرحی از فعالیت های صورت گرفته اعم از انتخاب شرکت مشاور دارای صلاحیت طی برگزاری مناقصه عمومی و همچنین  شروع عملیات خاکبرداری و پرداخت عوارض شهرداری بیان نمودند و در انتها از جدیت و تلاش همه جانبه شرکت سرمایه گذاری جاهد و موسسه جهاد استقلال جهت به ثمر رساندن پروژه احداث ساختمان شماره دو سخن گفتند . سپس تعدادی از کارشناسان به بحث و تبادل نظر در مورد نیاز و محدودیت های طراحی و احداث ساختمان شماره 2 پرداختند و در پایان جناب آقای مهندس پازوکی درباره خواسته های وزارتخانه در ساختمان شماره 2 اعم از محیط های درمانی و ورزشی ، طراحی فضای اداری مناسب کارکنان و احداث ساختمانی با کفیت و ماندگار صحبت فرمودند و جلسه پایان یافت.