به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جاهد با اعلام این خبر گفت باتوجه به فعالیت های بازرگانی و سرمایه گذاری شرکت جاهد با طرف های خارجی،  سعی شده است تا با راه اندازی بخش انگلیسی زبان سایت شرکت، ارتباطات موثری را با طرف های بین المللی برقرار کنیم.

مهندس احمدی افزود طرف های بین المللی ما از این پس می توانند با مراجعه به سایت انگلیسی شرکت سرمایه گذاری جاهد به آدرس http://www.jis-co.com/ از فراخوان ها و اخبار مرتبط با فعالیت های ما به موقع مطلع شوند.