به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، در راستای تلاش برای تامین نیازهای بازار داخلی به کالاهای اساسی، مدیر عامل شرکت جاهد در جلسه ای ویدئویی به تاریخ 30/ 08 /1402 قراردادی را برای واردات گوشت منجمد گوسفندی با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت اینترنشنال هلال میت (International Halal Meat)امضاء کرد.

براساس این قرارداد قرار است شرکت سرمایه گذاری جاهد در مدت 4 ماه ،  1000 تن گوشت منجمد گوسفندی از مغولستان وارد کند.

 این قرارداد در حضور مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد و همچنین داتو زین العابدین بن عبدالمجید و داتوک محد بن داتوک عبداللطیف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت اینترنشنال هلال میت امضا شد.