بایگانی نوشته‌ها


موسسه جهاد استقلال با حضور شرکت‌های دانش بنیان، یک دهکده پیشرفته در بخش کشاورزی را به زودی افتتاح می‌کند.

موسسه جهاد استقلال با حضور شرکت‌های دانش بنیان، یک دهکده پیشرفته در بخش کشاورزی را به زودی افتتاح می‌کند.

آقای دکتر عبدالهادی مطلق رییس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال در جریان بازدید روز شنبه هفدهم تیرماه ۱۴۰۲ از اراضی تحت مالکیت موسسه جهاد استقلال در استان البرز و راه‌اندازی یک دهکده پیشرفته کشاورزی بیان کرد: طی یک قرارداد ۱۵ ساله قرار است دهکده نوآوری و امنیت غذایی و کشاورزی با ۱۶ سوله ۱۸۰۰ متری و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و زمین‌های کشاورزی در ۵۰ هکتار از اراضی متعلق به موسسه جهاد استقلال ایجاد شود.

مدیرعامل موسسه جهاد استقلال از احداث ۱۰۰۰ واحد مسکونی برای تأمین مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.

مدیرعامل موسسه جهاد استقلال از احداث ۱۰۰۰ واحد مسکونی برای تأمین مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.

بازدید از اراضی خلیج فارس متعلق به شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری توسط آقای دکتر مطلق رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال