به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه امامی در مقایسه با روز گذشته است.

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۸۳۶,۱۰۰ (دو میلیون و هشتصد و سی و شش هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۶ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با افزایش ۲.۱۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و ششصد هزار) تومان معامله شد.

امروز قیمت دلار مبادله ای در بازار ارز ثبات را تجربه کرده است و در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان نرخ گذاری و معامله شده است.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۲۵۴ (چهل و شش هزار و دویست و پنجاه و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۸۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۴۵۰ (پانزده هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۴۵ (یک هزار و هشتصد و چهل و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۸ درصدی داشته است.