به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار امروز در نخستین روز هفته شاهد شیب نزولی قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است.قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۵۳,۵۰۰ (دو میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۶۷ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ (سی میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۹۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۱,۰۲۰ (پنجاه و یک هزار و بیست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

همچنین دلار مبادله ای با کاهش نسبت به ۲ روز پیش، ۴۲,۹۲۹ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و نه ) تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۶۵۳ (پنجاه و پنج هزار و ششصد و پنجاه و سه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۰۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴,۰۱۰ (چهارده هزار و ده ) تومان معامله شد.

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۸۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۷۱۰ (یک هزار و هفتصد و ده ) تومان معامله شد.