به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه در مقایسه با روز گذشته است.

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۸۸۲,۲۰۰ (دو میلیون و هشتصد و هشتاد و دو هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

ربع سکه در بازار داخلی هم ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان قیمت خورد.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۵۱۴ (چهل و شش هزار و پانصد و چهارده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۱,۶۸۶ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و شش ) تومان قیمت خورد.

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۸۵ (یک هزار و هشتصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۳۲ درصدی داشته است.