به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد،  بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و دلار در مقایسه با روز گذشته است.

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۱۰۱,۵۰۰ (سه میلیون و یکصد و یک هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ (سی و هفت میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

نیم سکه، امروز به ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۳.۶ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۰۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۳۶۹ (چهل و سه هزار و سیصد و شصت و نه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

یورو مبادله ای امروز با کاهش ۰.۲۵ درصدی، از ۴۷,۳۳۵ (چهل و هفت هزار و سیصد و سی و پنج ) تومان به ۴۷,۲۲۰ (چهل و هفت هزار و دویست و بیست ) تومان رسید.

پوند امروز با افزایش ۰.۶۱ درصدی، از ۷۵,۱۳۳ (هفتاد و پنج هزار و یکصد و سی و سه ) تومان به ۷۵,۶۰۰ (هفتاد و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید.

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۲۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۸۰۹ (یازده هزار و هشتصد و نه ) تومان معامله شد.

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۲۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۸۵۰ (یک هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.