به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه در جریان معاملات است.

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۴۳۴,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و سی و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۳.۶۳ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۷۳ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۶۸ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با افزایش ۲.۰۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای ، امروز به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۶۴۸ (چهل و شش هزار و ششصد و چهل و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۵۷ درصدی داشته است.

پوند امروز با افزایش ۰.۸۸ درصدی، از ۷۷,۸۵۷ (هفتاد و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و هفت ) تومان به ۷۸,۵۵۰ (هفتاد و هشت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.

همچنین درهم امارات مبادله ای با کاهش ۰.۰۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۱,۸۳۴ (یازده هزار و هشتصد و سی و چهار ) تومان معامله شد.

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۲.۸۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱,۹۴۰ (یک هزار و نهصد و چهل ) تومان معامله شد.