به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار امروز شاهد روند کاهشی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۷۰۲,۷۰۰ (سه میلیون و هفتصد و دو هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۴۴,۸۵۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۵ درصدی داشته است.

همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان معامله شد.

ربع سکه در بازار داخلی هم ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۲۳۲ (چهل و هفت هزار و دویست و سی و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰ درصدی داشته است.

پوند امروز با افزایش ۰.۸۳ درصدی، از ۸۱,۹۱۱ (هشتاد و یک هزار و نهصد و یازده ) تومان به ۸۲,۶۰۰ (هشتاد و دو هزار و ششصد ) تومان رسید.

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۱,۸۶۳ (یازده هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان قیمت خورد.

لیر ترکیه، امروز به ۲,۰۳۵ (دو هزار و سی و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.