به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد،  بازار امروز شاهد شیب نزولی قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۵۲۲,۸۰۰ (سه میلیون و پانصد و بیست و دو هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۶ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۳.۳۱ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و چهار میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۳.۲۳ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با کاهش ۵.۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۲۱۸ (چهل و هفت هزار و دویست و هجده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

پوند امروز با افزایش ۰.۵۹ درصدی، از ۸۰,۴۵۰ (هشتاد هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان به ۸۰,۹۳۵ (هشتاد هزار و نهصد و سی و پنج ) تومان رسید.

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۱,۸۶۳ (یازده هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان قیمت خورد.

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۹۷۵ (یک هزار و نهصد و هفتاد و پنج ) تومان معامله شد.