به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار در معاملات امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۷۶۰,۶۰۰ (سه میلیون و هفتصد و شصت هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۶۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۳۰۵ (چهل و شش هزار و سیصد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

پوند امروز با افزایش ۰.۴۲ درصدی، از ۸۱,۴۵۰ (هشتاد و یک هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان به ۸۱,۸۰۰ (هشتاد و یک هزار و هشتصد ) تومان رسید.

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۱,۸۶۳ (یازده هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان قیمت خورد.

لیر ترکیه، امروز به ۲,۰۲۰ (دو هزار و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است.