به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد،  بازار در نخستین روز کاری هفته شاهد روند نزولی قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۷۴۶,۸۰۰ (سه میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار و هشتصد) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۲۴ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۴۳,۹۵۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۲۶ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۵۶۵ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۴۱۹ (چهل و شش هزار و چهارصد و نوزده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

پوند امروز با کاهش ۲.۶۶ درصدی، از ۸۳,۵۵۸ (هشتاد و سه هزار و پانصد و پنجاه و هشت ) تومان به ۸۱,۴۰۰ (هشتاد و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید.

همچنین درهم امارات مبادله ای با کاهش نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۸۶۲ (یازده هزار و هشتصد و شصت و دو ) تومان معامله شد.

لیر ترکیه، امروز به ۲,۰۲۵ (دو هزار و بیست و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.