به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۵۹۹,۲۰۰ (سه میلیون و پانصد و نود و نه هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۵۴ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ (چهل و دو میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۹۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۸۹۶ (چهل و سه هزار و هشتصد و نود و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۷۳۶ (چهل و شش هزار و هفتصد و سی و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

پوند امروز با افزایش ۰.۳۱ درصدی، از ۷۹,۵۰۰ (هفتاد و نه هزار و پانصد ) تومان به ۷۹,۷۵۰ (هفتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۵۲ (یازده هزار و نهصد و پنجاه و دو ) تومان معامله شد.

لیر ترکیه، امروز به ۱,۹۸۰ (یک هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.