به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت ها در جریان معاملات نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۴۴۹,۹۰۰ (سه میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۲.۴ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ (چهل و یک میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ (بیست و چهار میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۰۷ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با افزایش ۴.۵۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۴,۵۸۸ (چهل و چهار هزار و پانصد و هشتاد و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۹۸۲ (چهل و هفت هزار و نهصد و هشتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

پوند امروز با افزایش ۱.۱ درصدی، از ۷۶,۴۰۰ (هفتاد و شش هزار و چهارصد ) تومان به ۷۷,۲۵۰ (هفتاد و هفت هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید.

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۳۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۱۴۱ (دوازده هزار و یکصد و چهل و یک ) تومان معامله شد.

لیر ترکیه، امروز به ۱,۹۰۰ (یک هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۵ درصدی داشته است.