به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار امروز شاهد روند صعودی عمده قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۵۴,۱۰۰ (سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۱۲ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۴۰,۲۵۰,۰۰۰ (چهل میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۳۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۵,۶۷۹ (چهل و پنج هزار و ششصد و هفتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۸,۸۷۰ (چهل و هشت هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

پوند امروز با کاهش ۰.۱۱ درصدی، از ۷۴,۶۲۶ (هفتاد و چهار هزار و ششصد و بیست و شش ) تومان به ۷۴,۵۵۰ (هفتاد و چهار هزار و پانصد و پنجاه) تومان رسید.

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۱۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۲,۴۳۸ (دوازده هزار و چهارصد و سی و هشت ) تومان معامله شد.