به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، امروز چهارشنبه 29 آذر 1402 هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۳۴ درصدی به ۲,۴۵۷,۷۰۰ (دو میلیون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار و هفتصد ) تومان رسید.

امروز سکه امامی با رشد ۰.۳۷ درصدی به ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

دلار در بازار آزاد با کاهش ۰.۳۶ درصدی به ۴۹,۸۲۰ (چهل و نه هزار و هشتصد و بیست ) تومان رسید.
دلار مبادله ای امروز با کاهش ۰.۰۴ درصدی به ۴۲,۹۴۲ (چهل و دو هزار و نهصد و چهل و دو ) تومان رسید.

امروز یورو در بازار آزاد  با کاهش ۰.۳ درصدی به ۵۴,۲۹۱ (پنجاه و چهار هزار و دویست و نود و یک ) تومان رسید.

امروز پوند با کاهش ۰.۳ درصدی به ۶۳,۱۵۹ (شصت و سه هزار و یکصد و پنجاه و نه ) تومان رسید.