به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، خبرگزاری آتلانتیک جنوبی به نقل از وزارت کشاورزی آمریکا گزارش داد انتظار می رود صادرات جهانی گوشت مرغ در سال آینده به حداقل 14 میلیون تن برسد که رشد 2.91 درصدی را نسبت به صادرات امسال نشان می دهد. در این میان پیش بینی می شود سهم برزیل از صادرات مرغ در جهان 36 درصد باشد که بر این اساس درصدر فهرست صادرکنندگان مرغ در جهان جای می گیرد. بعد از برزیل ، آمریکا با صادرات 25 درصدی در جایگاه دوم صادرکنندگان مرغ در جهان جای دارد.