به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، قیمت سکه امامی به ۲۹,۲۵۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.
قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۶۴,۲۰۰ (دو میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۸۰۰ (چهل و نه هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۱ درصدی داشته است.

همچنین دلار مبادله ای با کاهش ۰.۰۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۴۰ (چهل و دو هزار و نهصد و چهل ) تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۲۹۱ (پنجاه و چهار هزار و دویست و نود و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

پوند امروز با کاهش ۰.۳۷ درصدی، از ۶۳,۳۸۸ (شصت و سه هزار و سیصد و هشتاد و هشت ) تومان به ۶۳,۱۵۹ (شصت و سه هزار و یکصد و پنجاه و نه ) تومان رسید.

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۲۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۲۰ (یک هزار و هفتصد و بیست ) تومان معامله شد.