به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۰۸۰ (پنجاه هزار و هشتاد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۱ درصدی داشته است.

همچنین دلار مبادله ای با کاهش نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۳۶ (چهل و دو هزار و نهصد و سی و شش ) تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۵۶۳ (پنجاه و چهار هزار و پانصد و شصت و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۷۷۰ (سیزده هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۲۰ (یک هزار و هفتصد و بیست ) تومان قیمت خورد.

نیم سکه، امروز به ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۴ درصدی داشته است. 

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۹۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.