به گزارش شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، معاملات امروز در بازار در حالی پیگیری شد که عمده قیمت ها روند صعودی را در پیش گرفتند.

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۷۱,۷۰۰ (دو میلیون و پانصد و هفتاد و یک هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ (سی میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

ربع سکه در بازار داخلی هم ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۹۳۰ (پنجاه هزار و نهصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

همچنین دلار مبادله ای با کاهش نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۶ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و شش ) تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۴۳۵ (پنجاه و پنج هزار و چهارصد و سی و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۰۲۰ (چهارده هزار و بیست ) تومان معامله شد.

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۰۵ (یک هزار و هفتصد و پنج ) تومان قیمت خورد.