به گزارش شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، معاملات امروز در بازار در حالی پیگیری شد که عمده قیمت ها روند صعودی را در پیش گرفتند.

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۹۶,۴۰۰ (دو میلیون و پانصد و نود و شش هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۳ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ (سی میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۴ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۷۶ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۱,۵۰۰ (پنجاه و یک هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

همچنین دلار مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۶ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و شش ) تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۹۷۹ (پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۸ درصدی داشته است.

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۲۷۰ (چهارده هزار و دویست و هفتاد ) تومان معامله شد.

لیر ترکیه با افزایش ۱.۱۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۳۵ (یک هزار و هفتصد و سی و پنج ) تومان معامله شد.