به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، معاملات امروز در بازار در حالی پیگیری شده است که قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته روند نزولی را در پیش گرفت.

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۰۴,۵۰۰ (دو میلیون و هفتصد و چهار هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۳ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۳,۴۰۰ (پنجاه و سه هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۴ درصدی داشته است.

همچنین دلار مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۸,۲۱۲ (پنجاه و هشت هزار و دویست و دوازده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۵ درصدی داشته است.

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۷۹۰ (چهارده هزار و هفتصد و نود ) تومان معامله شد.

لیر ترکیه، امروز به ۱,۷۸۰ (یک هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.