به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد ضمن تاکید بر ادامه روند ساخت اسکلت فلزی پروژه ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی گفت نصب بخش هایی از اسکلت فلزی پروژه از اواخر این ماه بعد از آماده شدن فونداسیون آغاز می شود.

مهندس مهیار گرانمهر مدیر واحد عمران شرکت سرمایه گذاری جاهد گزارشی را از فرایند ساخت ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر اعلام کرد:


ادامه ساخت اسکلت فلزی پروژه در کارخانه ساخت اسکلت فلزی ؛ ساخت دو ستون اصلی از مجموع 65 ستون کل ساختمان


اجرای آرماتوربندی استخر و فونداسیون قسمت جنوبی و دیوارهای حائل و موتورخانه استخراتمام خاکبرداری شفت تاور و انجام اقدامات آماده سازی جهت نصب تاور کرین


برگزاری جلسات هفتگی هماهنگی کارگاهی با حضور پیمانکار، کارفرما و مشاور پروژه

برگزاری جلسات هماهنگی طراحی با حضور کارفرما و مشاور پروژه


تخریب پیشامدگی بتن دیواره ضلع شرقی واقع در جنوب شرقی فونداسیون با هیلتی


ورود مصالح میلگرد به حجم 18 تن به کارگاه


قالب بندی دیواره موتورخانه استخر و فونداسیون ضلع جنوبی